Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

ANUNŢ DEMARARE PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE PROIECT

“Valorificarea superioară a resurselor locale. Mierea, un aliment sănătos provenit de la cele mai vitale viețuitoare pentru om și planetă.”

Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru anunţă demararea, începând cu data de 20.05.2024, a procedurii de selecție a apicultorilor dornici să participe la activitățile de instruire și schimb de experienţă şi bune practici care vor avea loc în perioada 06-08 iunie 2024 în cadrul proiectului “Valorificarea superioară a resurselor locale. Mierea, un aliment sănătos provenit de la cele mai vitale viețuitoare pentru om și planetă.” implementat de GAL Microregiunea Someș-Codru în parteneriat cu GAL Zona Sătmarului și GAL Terras De Pontevedra Norte din Spania.
În cadrul acestor activităţi delegaţia GAL Microregiunea Someş-Codru va participa la o sesiune de instruire cu două module, având următoarele tematici:
 • Promovarea și marketingul produselor apicole locale și
 • Avantajele asocierii pentru apicultori
și va participa la vizitarea unei stupine de pe teritoriul GAL Zona Sătmarului și la vizitarea centrului de condiționare și ambalare miere care se va realiza prin proiect.
Stabilirea persoanelor care vor participa la acestă activitate se va face pe principiul “primul venit – primul servit” din rândul apicultorilor (persoane fizice sau cu statut de persoană juridică) înregistrați în Registrul Agricol de pe teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru (comunele Apa, Bârsău, Crucişor, Culciu, Homoroade, Medieşu Aurit şi Valea Vinului din judeţul Satu Mare).
Pentru această activitate sunt disponibile un număr de 10 locuri, toate costurile aferente participării fiind asigurate de către GAL Microregiunea Someş-Codru.
Vezi Anunt Integral
Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte până la data de 31.05.2024 la sediul GAL Microregiunea Someş-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr. 62, judeţul Satu Mare în intervalul orar 9:00 – 13:00 pentru depunerea documentelor de înscriere sau să le trimită per e-mail la adresa: galmsomescodru@gmail.com.
Fisa de inscriere

Raport de selectie final pentru Măsura GALMSC 4/6B

„Îmbunătățirea condițiilor de viața prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populației”

Raport de selectie final pentru Măsura GALMSC 4/6B ”Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populației”.
 • Nr. 25/25.04.2024
 • Sesiunea nr. 4/04.03.2024-08.04.2024
 • Suma alocata pe sesiune: 20.000 Euro
 • Numar de proiecte depuse: 2
Valoarea publică totală a proiectelor eligibile selectate: 20.000 Euro.
Descarca Raport Integral

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B

„Îmbunătățirea condițiilor de viața prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populației”

 • Data lansării apelului de selecţie: 04.03.2024
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 4/6B 4/04.03.2024-08.04.2024
 • Data limită de depunere a proiectelor: 08.04.2024 ora 12:00.
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.
 • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 20.000 Euro.
 • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi 10.000 euro.
Rata sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 4/6B va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile conform limitei maxime stipulate în Reg. UE nr. 1305/2013 şi având în vedere că proiectele sprijinite în cadrul acestei măsuri vor fi de utilitate publică şi negeneratoare de venituri.
Toate proiectele care vor fi finanțate în cadrul acestei măsuri vor avea termenul maxim de finalizare (inclusiv efectuarea ultimei plăți) data de 31.12.2025
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 4/6B sunt:
- Comunele care alcătuiesc Microregiunea Someș-Codru și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
Descarca Anuntul Integral

SDL 2023-2027- Versiune consultativă

Strategia de Dezvoltare Locală a Microregiunii Someș-Codru pentru perioada 2023-2027- Versiune consultativă.
Deschide Document SDL 2023-2027

Calendar Consultări Publice


Proiectele finanțate din fonduri europene au la bază o analiză de nevoi.

 • Ce anume este necesar în comunitatea din care faci parte?
 • Ce idei de proiecte ai?
 • Care sunt principalele domenii în care este oportună alocarea de resurse financiare?
Ajută-ne să fundamentăm viitoarea strategie a Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru, prin acordarea de răspunsuri la cele 10 întrebări din chestionarul de mai jos.
Deschide Chestionar

ANUNŢ DE SELECŢIE GRUP ŢINTĂ

Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru anunţă demararea, începând cu data de 02.10.2023 a procedurii de selecţie a persoanelor dornice să participe la activitatea de schimb de experienţă şi bune practici care va avea loc pe teritoriul GAL-ului partener Terras de Pontevedra Norte din Spania în perioada 26 – 31 Octombrie 2023.
În cadrul acestei activităţi delegaţia GAL Microregiunea Someş-Codru va participa la o sesiune de instruire care va aborda următoarea tematică:
Protejarea albinelor împotriva pesticidelor și a efectelor schimbărilor climatice, va vizita un târg de produse apicole și puncte de comercializare a produselor locale, va vizita mai multe stupine și va avea întâlniri cu diferiți factori de decizie de la nivelul teritoriului și cu membri GAL TERRAS DE PONTEVEDRA NORTE pentru a interacţiona şi pentru a schimba idei cu privire la metodele cele mai optime de a promova produsele locale în general și pe cele apicole (mierea) în special.
Scopul aceastui schimb de experienţă este acela de a putea:
 • Observa demersurile pe care o comunitate locală dintr-un alt stat membru le întreprind pentru a-și dezvolta economia prin promovarea resurselor și a produselor locale,
 • Metodele de organizare și promovare a lanțurilor scurte alimentare respectiv vor avea ocazia să cunoască modul și particularitățile de desfășurare a unei îndeletniciri tradiționale cum este apicultura.
Stabilirea persoanelor care vor participa la acest schimb de experienţă se va face pe principiul “primul venit – primul servit” din rândul persoanelor implicate în:
 • Apicultură,
 • Medicină veterinară,
 • Protejarea biodiversității,
 • Siguranță alimentară sau comerț cu produse locale
De pe teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru (comunele Apa, Bârsău, Crucişor, Culciu, Homoroade, Medieşu Aurit şi Valea Vinului din judeţul Satu Mare).

Pentru acest schimb de experienţă şi bune practici sunt disponibile un număr de 7 locuri, toate costurile de transport, cazare și masă fiind asigurate de către GAL Microregiunea Someş-Codru.
Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte până la data de 11.10.2023 la sediul GAL Microregiunea Someş-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr. 62, judeţul Satu Mare în intervalul orar 9:00 – 13:00 pentru depunerea documentelor de înscriere sau să le trimită per e-mail la adresa galmsomescodru@gmail.com.

FIŞA DE ÎNSCRIERE

Deschide / Descarca Document

ANUNŢ DE SELECŢIE GRUP ŢINTĂ

In cadrul proiectului: Valorificarea superioară a resurselor locale. Mierea, un aliment sănătos provenit de la cele mai vitale viețuitoare pentru om și planetă.
Deschide / Descarca Document.

Comunicat Lansara Proiect

Mierea, un aliment sănătos provenit de la cele mai vitale viețuitoare pentru om și planetă

În data de 25.09.2023 Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru a semnat un nou contract de finanţare pentru implementarea proiectului de cooperare cu titlul “Valorificarea superioară a resurselor locale. Mierea, un aliment sănătos provenit de la cele mai vitale viețuitoare pentru om și planetă” realizat în parteneriat cu Grupul de Acţiune Locală Zona Sătmarului şi Grupul de Acţiune Locală Terras de Pontevedra Norte din Spania.

Obiectivele proiectului de cooperare sunt:

Dezvoltarea economiei locale a teritoriilor GAL-urilor partenere prin:
 1. Sprijinirea apicultorilor pentru a accesa noi piețe de desfacere oferindu-le posibilitatea procesării și ambalării produselor proprii într-un centru autorizat.
 2. Dobândirea de cunoștințe în comercializarea și promovarea produselor apicole locale și înființarea de structuri asociative cu profil apicol.
 3. Dezvoltarea de lanțuri scurte alimentare cu produse apicole (miere).
 4. Creșterea consumului de miere prin realizarea și diseminarea unor publicații cu privire la importanța mierii în alimentație.
Promovarea și perpetuarea unei activități tradiționale (apicultura) în teritoriile GAL-urilor partenere prin:
 1. Organizarea unor instruiri pentru apicultori cu privire la protejarea albinelor împotriva pesticidelor și a efectelor schimbărilor climatice
 2. Derularea unor campanii de conștientizare în școli cu privire la importanța albinelor pentru planetă și omenire.
 3. Schimb de experiență între diferiți actori implicați în promovarea și dezvoltarea apiculturii.

Bugetul alocat GAL Microregiunea Someş-Codru în cadrul proiectului este de 63.439,61 Euro (313.994,35 lei) din care 53.821,73 Euro (266.390,65 lei) reprezintă sprijin financiar nerambursabil. Activităţile în cadrul proiectului vor demara începând cu luna octombrie 2023 având termen de finalizare luna mai 2025.

Urmariţi-ne în continuare pe pagina web www.galsomescodru.ro sau pe pagina de facebook a GAL Microregiunea Someș-Codru.
Persoanele intereate de tematica proiectului sunt rugate să se adreseze via e-mail la adresa galmsomescodru@gmail.com sau telefonic la nr. 0721657959.

Programul de achiziții Proiect - Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2023 - 2027


Formular 5 - Program de achiziții pe proiect pentru perioada1 29.09.2023 – 29.12.2023.
Titlul proiectului: SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2023 – 2027 A MICROREGIUNII SOMES CODRU.
Codul proiectului: D 19100000012363200154 / 29.09.2023.
Vezi Document Formular 5

Proiecte Finantate in Perioada 2016-2020

Amenajare si Dotare Zona Agrement - Iojib

Bunuri Topografice - Topohexagon SRL, Barsau

Achizitionare Utilaje Mobex&Company - Medies

Construire Teren Sport - Culciu

Centru de Zi Caiac Smile - Iojib

Reabilitare Garaj - Valea Vinului

Infiintare Teren Sport - Medies

Dotare cu Buldoexcavator Comuna Homoroade

Constructie Cladire Bricheti APAN SRL - Apa

Dotare cu Echipamente Primaria Crucisor

Spatiu de Joaca Copii - Barsau

Dotare Servicii Publice Barsau

Reabilitare Cladire Comuna Apa

Dotare Bestpasca Lebar SRL

Prezentare Teritoriul Microregiunii Someș-Codru

Proiecte Finanţate prin GAL Someș-Codru

Materiale realizate prin proiectul:

"
Promovarea potențialului turistic pe teritoriul a trei Grupuri de Acțiune Locală din județul Satu Mare:
 • Sud-Vest Satu Mare
 • Zona Sătmarului
 • Someș Codru
"

Promovare Turistică Microregiuni

Hartă Interactivă Grupuri de Acțiune Locală