Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 3/6A FEADR „Diversificarea economiei prin sprijinirea activitaților non-agricole”.

 • Data lansării apelului de selecţie: 19.12.2022
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 3/6A FEADR 3/19.12.2022 - 20.01.2023
 • Data limită de depunere a proiectelor: 20.01.2023 ora 12:00.

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62, jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.

 • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 108.929,76 Euro.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această măsură este de 10.000 Euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 108.929,76 Euro.

 • Intensitatea sprijinului este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 3/6A FEADR sunt microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up), care desfășoară activități non-agricole în Microregiunea Someș-Codru.

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 3/6A EURI „Diversificarea economiei prin sprijinirea activitaților non-agricole”.

 • Data lansării apelului de selecţie: 19.12.2022
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 3/6A EURI 1/19.12.2022 - 20.01.2023
 • Data limită de depunere a proiectelor: 20.01.2023 ora 12:00.

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62, jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.

 • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 66.712,31 Euro.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această măsură este de 10.000 Euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 66.712,31 Euro.

 • Intensitatea sprijinului este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 3/6A EURI sunt microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up), care desfășoară activități non-agricole în Microregiunea Someș-Codru.

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU anunţă lansarea unui nou apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 3/6A „Diversificarea economiei prin sprijinirea activitaților non-agricole”:

 •  Data lansării apelului de selecţie: 29.05.2018-29.06.2018
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 3/6A  2/29.05.2018 - 29.06.2018
 • Data limită de depunere a proiectelor: 29.06.2018 ora 12:00.
 • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din  comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62, jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar  09:00-14:00.
 • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 107.246 Euro.
 • Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această măsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
 • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 53.623 euro.
 • Intensitatea sprijinului este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu va depăși suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 3/6A sunt: microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up), care desfășoară activități non-agricole în Microregiunea Someș-Codru;

Detalii: Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 3/6A.

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura GALMSC 3/6A „Diversificarea economiei prin sprijinirea activitaților non-agricole”:

 • Data lansării apelului de selecţie: 24.07.2017
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 3/6A 1/24.07.2017 - 25.09.2017
 • Data limită de depunere a proiectelor: 25.09.2017 ora 12:00.
 • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.
 • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 429.709 Euro.
 • Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această măsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
 • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 100.000 euro.
 • Intensitatea sprijinului este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile. Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu va depăși suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Detalii: Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 3/6A.