Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Anunţ Lansare Apel Nou pentru Măsura GALMSC 3/6A - Mai 2018

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU anunţă lansarea unui nou apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 3/6A „Diversificarea economiei prin sprijinirea activitaților non-agricole”:

  •  Data lansării apelului de selecţie: 29.05.2018-29.06.2018
  • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 3/6A  2/29.05.2018 - 29.06.2018
  • Data limită de depunere a proiectelor: 29.06.2018 ora 12:00.
  • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din  comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62, jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar  09:00-14:00.
  • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 107.246 Euro.
  • Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această măsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
  • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 53.623 euro.
  • Intensitatea sprijinului este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu va depăși suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 3/6A sunt: microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up), care desfășoară activități non-agricole în Microregiunea Someș-Codru;

Detalii: Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 3/6A.