Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Anunţ Lansare Măsura GALMSC 3/6A

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura GALMSC 3/6A „Diversificarea economiei prin sprijinirea activitaților non-agricole”:

  • Data lansării apelului de selecţie: 24.07.2017
  • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 3/6A 1/24.07.2017 - 25.09.2017
  • Data limită de depunere a proiectelor: 25.09.2017 ora 12:00.
  • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.
  • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 429.709 Euro.
  • Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această măsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
  • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 100.000 euro.
  • Intensitatea sprijinului este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile. Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu va depăși suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Detalii: Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 3/6A.