Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B „Îmbunătățirea condițiilor de viața prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populației”

 • Data lansării apelului de selecţie: 19.12.2022
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 4/6B 3/19.12.2022 – 28.02.2023 cu prelungire până la data de 31.03.2023
 • Data limită de depunere a proiectelor: 31.03.2023 ora 12:00.

* SESIUNEA DE PRIMIRE A CERERILOR DE PROIECTE AFERENTĂ MĂSURII GALMSC 4/6AB SE PRELUNGEŞTE PÂNĂ LA DATA DE 31.03.2023, ORA 12.00. ASTFEL, PERIOADA DE DEPUNERE AFERENTĂ SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MĂSURA GALMSC 4/6B ESTE 19 DECEMBRIE 2022 – 31 MARTIE 2023.
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

 • GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare,
 • De luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.

Detalii Anunt Măsura GALMSC 4/6B Avizat CDRJ.

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B „Îmbunătățirea condițiilor de viața prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populației”

 • Data lansării apelului de selecţie: 29.05.2018
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 4/6B  2/29.05.2018 – 29.06.2018 cu prelungire pana la data de 13.07.2018
 • Data limită de depunere a proiectelor: 13.07.2018 ora 12:00.

* SESIUNEA DE PRIMIRE A CERERILOR DE PROIECTE AFERENTĂ MĂSURII  GALMSC 4/6AB  SE PRELUNGEŞTE PÂNĂ LA DATA DE 13.07.2018, ORA 12.00.

ASTFEL, PERIOADA DE DEPUNERE AFERENTĂ SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MĂSURA GALMSC 4/6B ESTE 29 MAI 2018 – 13 IULIE 2018.

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din  comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar  09:00-14:00.

Datalii: Anunt Prelungire complet in format .pdf.

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU anunţă lansare în perioada 29.05.2018 - 29.06.2018 a unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura GALMSC 4/6B - „Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populaţiei” din cadrul Strategie de Dezvoltare Locală 2016 - 2020 a Microregiunii Someș-Codru". 

 • Data lansării apelului de selecţie: 29.05.2018
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 4/6B  2/29.05.2018 – 29.06.2018
 • Data limită de depunere a proiectelor: 29.06.2018 ora 12:00.
 • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din  comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar  09:00-14:00.
 • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 155.539 Euro.
 • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi 51.846 euro.

Rata sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 4/6B va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile conform limitei maxime stipulate în Reg. UE nr. 1305/2013 şi având în vedere că proiectele sprijinite în cadrul acestei măsuri vor fi de utilitate publică şi negeneratoare de venituri.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 4/6B sunt: comunele care alcătuiesc Microregiunea Someș-Codru și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare.

Detalii: Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B.

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B „Îmbunătățirea condițiilor de viața prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populației”.

SESIUNEA DE PRIMIRE A CERERILOR DE PROIECTE AFERENTĂ MĂSURII GALMSC 4/6B SE PRELUNGEŞTE PÂNĂ LA DATA DE 30.11.2017, ORA 12.00.

ASTFEL, PERIOADA DE DEPUNERE AFERENTĂ SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MĂSURA GALMSC 4/6B ESTE 31 AUGUST 2017 – 30 NOIEMBRIE 2017.

 • Data lansării apelului de selecţie: 31.08.2017*
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 4/6B 1/31.08.2017 – 31.10.2017 cu prelungire până la data de 30.11.2017.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2017 ora 12:00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 4/6B sunt comunele care alcătuiesc Microregiunea Someș-Codru și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare.

Detalii: APEL M 4-6B august 2017-prelungire.pdf

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B „Îmbunătățirea condițiilor de viața prin dezvoltarea serviciilor publice":

 • Data lansării apelului de selecţie: 31.08.2017
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 4/6B 1/31.08.2017 – 31.10.2017
 • Data limită de depunere a proiectelor: 31.10.2017 ora 12:00.
 • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.
 • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 360.956 Euro.
 • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi 51.565 euro.
 • Rata sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 4/6B va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile conform limitei maxime stipulate în Reg. UE nr. 1305/2013 şi având în vedere că proiectele sprijinite în cadrul acestei măsuri vor fi de utilitate publică şi negeneratoare de venituri.
 • Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 4/6B sunt comunele care alcătuiesc Microregiunea Someș-Codru și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

Detalii: Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B.