Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Anunţ Sesiune Nouă de Lansare Proiecte pentru Măsura GALMSC 4/6B - Mai 2018

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU anunţă lansare în perioada 29.05.2018 - 29.06.2018 a unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura GALMSC 4/6B - „Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populaţiei” din cadrul Strategie de Dezvoltare Locală 2016 - 2020 a Microregiunii Someș-Codru". 

  • Data lansării apelului de selecţie: 29.05.2018
  • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 4/6B  2/29.05.2018 – 29.06.2018
  • Data limită de depunere a proiectelor: 29.06.2018 ora 12:00.
  • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din  comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar  09:00-14:00.
  • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 155.539 Euro.
  • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi 51.846 euro.

Rata sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 4/6B va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile conform limitei maxime stipulate în Reg. UE nr. 1305/2013 şi având în vedere că proiectele sprijinite în cadrul acestei măsuri vor fi de utilitate publică şi negeneratoare de venituri.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 4/6B sunt: comunele care alcătuiesc Microregiunea Someș-Codru și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare.

Detalii: Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B.