Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Prelungire Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B - Iulie 2018

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B „Îmbunătățirea condițiilor de viața prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populației”

  • Data lansării apelului de selecţie: 29.05.2018
  • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 4/6B  2/29.05.2018 – 29.06.2018 cu prelungire pana la data de 13.07.2018
  • Data limită de depunere a proiectelor: 13.07.2018 ora 12:00.

* SESIUNEA DE PRIMIRE A CERERILOR DE PROIECTE AFERENTĂ MĂSURII  GALMSC 4/6AB  SE PRELUNGEŞTE PÂNĂ LA DATA DE 13.07.2018, ORA 12.00.

ASTFEL, PERIOADA DE DEPUNERE AFERENTĂ SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MĂSURA GALMSC 4/6B ESTE 29 MAI 2018 – 13 IULIE 2018.

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din  comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar  09:00-14:00.

Datalii: Anunt Prelungire complet in format .pdf.