Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Anunţ Lansare Măsura GALMSC 4/6B

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B „Îmbunătățirea condițiilor de viața prin dezvoltarea serviciilor publice":

  • Data lansării apelului de selecţie: 31.08.2017
  • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 4/6B 1/31.08.2017 – 31.10.2017
  • Data limită de depunere a proiectelor: 31.10.2017 ora 12:00.
  • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.
  • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 360.956 Euro.
  • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi 51.565 euro.
  • Rata sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 4/6B va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile conform limitei maxime stipulate în Reg. UE nr. 1305/2013 şi având în vedere că proiectele sprijinite în cadrul acestei măsuri vor fi de utilitate publică şi negeneratoare de venituri.
  • Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 4/6B sunt comunele care alcătuiesc Microregiunea Someș-Codru și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

Detalii: Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B.