Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Anunt Prelungire a Sesiunii de Primire a Cererilor de Proiecte Aferente Masurii GALMSC 4/6B

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B „Îmbunătățirea condițiilor de viața prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populației”.

SESIUNEA DE PRIMIRE A CERERILOR DE PROIECTE AFERENTĂ MĂSURII GALMSC 4/6B SE PRELUNGEŞTE PÂNĂ LA DATA DE 30.11.2017, ORA 12.00.

ASTFEL, PERIOADA DE DEPUNERE AFERENTĂ SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MĂSURA GALMSC 4/6B ESTE 31 AUGUST 2017 – 30 NOIEMBRIE 2017.

  • Data lansării apelului de selecţie: 31.08.2017*
  • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 4/6B 1/31.08.2017 – 31.10.2017 cu prelungire până la data de 30.11.2017.
  • Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2017 ora 12:00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 4/6B sunt comunele care alcătuiesc Microregiunea Someș-Codru și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare.

Detalii: APEL M 4-6B august 2017-prelungire.pdf