Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Anunţ lansare în perioada 28.12.2018 - 25.02.2019 a unei noi sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura GALMSC 5/6B - „Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii sociale” din cadrul Strategie de Dezvoltare Locală 2016 - 2020 a Microregiunii Someș-Codru".

 • Data lansării apelului de selecţie: 27.12.2018
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 5/6B  2/27.12.2018 – 25.02.2019
 • Data limită de depunere a proiectelor: 25.02.2019 ora 12:00.
 • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din  comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar  09:00-14:00.
 • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 137.507 Euro.
 • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de    137.507 euro.

Detalii: Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 5/6B - Decembrie 2018.

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura GALMSC 5/6B  - „Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii sociale":

 • Data lansării apelului de selecţie: 29.09.2017
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 5/6B 1/29.09.2017 – 30.11.2017
 • Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2017 ora 12:00.
 • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.
 • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 137.507 Euro.
 • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 137.507 euro.
 • Rata sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 5/6B va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile conform limitei maxime stipulate în Reg. UE nr. 1305/2013 şi având în vedere că proiectele sprijinite în cadrul acestei măsuri vor fi de utilitate publică şi negeneratoare de venituri.

Detalii: Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 5/6B.