Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Anunţ Lansare Măsura GALMSC 5/6B

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura GALMSC 5/6B  - „Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii sociale":

  • Data lansării apelului de selecţie: 29.09.2017
  • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 5/6B 1/29.09.2017 – 30.11.2017
  • Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2017 ora 12:00.
  • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.
  • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 137.507 Euro.
  • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 137.507 euro.
  • Rata sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 5/6B va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile conform limitei maxime stipulate în Reg. UE nr. 1305/2013 şi având în vedere că proiectele sprijinite în cadrul acestei măsuri vor fi de utilitate publică şi negeneratoare de venituri.

Detalii: Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 5/6B.