Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

  • Data lansării apelului de selecţie: 30.11.2017
  • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 1/3A  1/30.11.2017 - 31.01.2018
  • Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2018 ora 12:00.

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din  comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar  09:00-14:00.

  • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 95.131 Euro.
  • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 95.131 euro.
  • Intensitatea sprijinului. Sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 1/3A va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Sumele se vor determina în funcție de faza vizată a proiectului: 

  • Pentru Faza 1: maximum 25% din valoarea totală a cheltuielilor 
  • Pentru Faza 2: maximum 75% din valoarea totală a cheltuielilor 

În cazul în care beneficiarii direcţi ai măsurii se vor înscrie în categoria întreprinderilor aşa cum sunt acestea definite in cadrul Reg. UE 1407/2013 sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. UE 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Detalii: APEL M 1-3A noiembrie 2017.pdf