Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 2/3A: „Înființarea punctelor de colectare și a unităților de procesare în vederea creșterii valorii adăugate a produselor agricole primare”.

 • Data lansării apelului de selecţie: 13.09.2021
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 2/3A 3/13.09.2021 - 18.10.2021
 • Data limită de depunere a proiectelor: 18.10.2021 ora 12:00.
 • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.
 • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 200.000 Euro.
 • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 200.000 euro.
 • Intensitatea sprijinului. Sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 2/3A va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative şi 40% pentru alte întreprinderi.

Beneficiarii eligibili:

 • întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari)
 • cooperativele, grupurile de producători și societăţile agricole care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

În cadrul Măsurii GALMSC 2/3A se pot realiza următoarele tipuri de investiţii:

1. Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare pentru:

 • înființarea și dotarea unităților de procesare, colecatare şi condiţionare inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare)
 • înființarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
 • îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • introducerea de tehnologii și proceduri pentru a dezvolta produse noi și pentru a deschide noi piețe, în special în contextul rețelelor mici de distribuție;
 • aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

2. Investiții în active necorporale pentru:

 • organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

Modelul cererii de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții se găsește pe site-ul GAL Microregiunea Someș-Codru (www.galsomescodru.ro) în secțiunea Proiecte / Măsura GALMSC 2/3A

Descarca de aici documentul integral al apelului de selecţie pentru Măsura GALMSC 2/3A din septembrie 2021.

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 2/3A   „Înființarea punctelor de colectare și a unităților de procesare în vederea creșterii valorii adăugate a produselor agricole primare”.

 • Data lansării apelului de selecţie: 02.04.2018
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 2/3A  2/02.04.2018 - 07.05.2018
 • Data limită de depunere a proiectelor: 07.05.2018 ora 12:00.

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din  comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar  09:00-14:00.

Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 200.000 Euro.

Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 200.000 euro.

Intensitatea sprijinului: sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 2/3A va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative şi 40% pentru alte întreprinderi. 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura GALMSC 2/3A sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

În cadrul Măsurii GALMSC 2/3A se pot realiza următoarele tipuri de investiţii: 

1. Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor agro-alimentare pentru:

 • înființarea și dotarea unităților de procesare, colecatare şi condiţionare inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare)
 • înființarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
 • îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • introducerea de tehnologii și proceduri pentru a dezvolta produse noi și pentru a deschide noi piețe, în special în contextul rețelelor mici de distribuție;
 • aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

2. Investiții în active necorporale pentru:

 • organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

 Documentul integral al apelului de selecţie pentru Măsura GALMSC 2/3A din aprilie 2018.

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura GALMSC 2/3A „Înființarea punctelor de colectare și a unităților de procesare în vederea creșterii valorii adăugate a produselor agricole primare”:

 • Data lansării apelului de selecţie: 31.07.2017
 • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 2/3A 1/31.07.2017 - 29.09.2017
 • Data limită de depunere a proiectelor: 29.09.2017 ora 12:00.
 • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.
 • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 192.000 Euro.
 • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 192.000 euro.
 • Intensitatea sprijinului. Sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 2/3A va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative şi 40% pentru alte întreprinderi.
 • Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 2/3A.