Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Microregiunea Someş – Codru se află în partea de centru-est a judeţului Satu Mare și se învecinează la nord cu Ţara Oaşului, la sud cu Munţii Codrului, la est cu depresiunea Baia Mare iar la vest cu zonele limitrofe municipiului Satu Mare, acoperind o suprafațǎ totală de 514 km2.

Din componenţa teritoriului fac parte urmatoarele comune:

Având împreunǎ un număr de 22.557 locuitori şi o densitate de 43 de loc/km2.

  • Din punct de vedere geografic cea mai mare pondere o reprezintă Câmpia Someşului 55 % - 283 Km2 cu altitudini între 100 -120 m
  • Râul Someş străbate zona de la est la vest pe o distanţă de 47 km, fiind principala arteră de apǎ care străbate microregiunea.
  • În partea de sud a teritoriului se aflǎ Dealurile Codrului 25% - 129 km2 unde altitudinile sunt între 160 – 180 m.

Microregiunea este usor accesibilǎ datoritǎ, în principal, a reţelei de drumuri, a drumului naţional DN 1C, care face parte şi din reţeaua de drumuri europene, respectiv E 58 şi a drumurilor judeţene DJ 192, DJ 193, DJ 195. În ceea ce priveşte infrastructura de cǎi ferate, aceasta este stărbǎtută de magistrala 400 a CFR, Braşov – Baia Mare – Satu Mare. Accesibilitatea aerianǎ este asiguratǎ prin aeroporturile internaţionale din Satu Mare şi Baia Mare care operează zilnic zboruri din și spre București.

« Microregiunea Someş - Codru dispune de un potenţial uriaş, insuficient valorificat; valorile locale, obicieiurile din zonă, mâncărurile şi băuturile tradiţionale, resursele naturale pot fi transformate în puncte forte care să contribuie la dezvoltarea turismului rural, a serviciilor şi meșteşugurilor. Tinerii şi oamenii locului trebuie să fie conştienţi de acest potenţial şi să fie antrenaţi în activităţi care să îi motiveze şi să le ofere şansa unui trai mai bun ».

CRISTEA RADU, Primarul Comunei Valea Vinului, Lider al Grupului de Acţiune Locală – Microregiunea Someş - Codru.

Prezentare Generală Microregiunea Someș-Codru

Promovare Turistică Grupuri de Acţiune Locală din Jud. Satu Mare.