Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru a fost înființată în anul 2012 la inițiativa autorităților locale care alcătuiesc această microregiune și care au reușit să mobilizeze în jurul lor și alți actori din teritoriu, urmărindu-se constituirea unui parteneriat echilibrat și reprezentativ format din:

  • parteneri publici
  • parteneri privați
  • și societate civilă

Din anul 2012 și până în prezent acest parteneriat a reușit să funcționeze și să-și îndeplinească obiectivul principal asumat de a contribui la dezvoltarea Microregiunii Someș-Codru și a comunităților acesteia. În acest sens, până în prezent a fost implementată cu succes o strategie de dezvoltare locală creionată pe nevoile specifice populației acestui teritoriu.   Succesul parteneriatului de-a lungul anilor a fost asigurat de structura omogenă a acestuia, numărul partenerilor reprezentanți ai autorităților locale, ai sectorului privat și ai societății civile fiind echilibrat. 

În prezent asociația numară 23 de membri cu următoarea pondere:

  • 34,8% parteneri publici
  • 43,47% parteneri privați
  • 21,73% reprezentanți ai societății civile

Membrii reprezentanți ai sectorului public au constituit în multe cazuri o componentă principală a parteneriatului dar cu toate acestea esența a fost stimularea creării unor alianțe locale care să mobilizeze sprijinul în jurul unor obiective comune, deciziile fiind luate în baza unor negocieri reale între toți partenerii. Astfel, o regulă de aur la nivelul parteneriatului a fost aceea ca nici un grup de interese să nu dețină peste 50% dintre voturi iar componența acestuia va trebui să reflecte întodeauna structura socioeconomică a microregiunii.     

În ceea ce privește interesul și implicarea membrilor asociației aparținători ai sectorului public în dezvoltarea teritoriului este de menționat faptul că toate comunele care alcătuiesc Microregiunea Someș-Codru (Apa, Bârsău, Crucișor, Culciu, Homoroade, Medieșu Aurit și Valea Vinului) au reușit să dezvolte proiecte și să atragă fonduri de peste 2 mil. euro/comună prin PNDR 2007-2013, măsura 322 și măsura 125, ceea ce denotă că la nivelul autorităților locale există oameni harnici, bine pregătiți, informați și interesați de dezvoltarea comunităților din care fac parte. Cele mai multe proiecte au vizat infrastructura de utilități (apă, canal) și infrastructura rutieră în timp ce pentru proiectele de valori mai mici care au vizat dotarea serviciilor publice din cadrul primăriilor au fost realizate și finanțate proiecte prin intermediul axei IV LEADER deci prin intermediul asociației din care fac parte.

Începand cu anul 2016 un nou membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru este „Județul Satu Mare”,

care prin Consiliul Județean Satu Mare, văzând rezultatele asociației din perioada precedentă și anticipând potențialul de atragere a fondurilor europene în județ prin astfel de structuri, dorește să participe la dezvoltarea economico-socială a microregiunii atât prin implicare la nivelul organizatoric cât și prin sprijinirea financiară a asociației în vederea asigurării capacităților administrative necesare bunei desfășurări a activităților în vederea atingerii scopurilor propuse.           

Sectorul privat este reprezentat la nivelul parteneriatului prin 10 membri implicați în diferite activități specifice teritoriului: agricultură, industrie și servicii.

Având în vedere că agricultura este principala ocupație la nivelul microregiunii, 6 din cei 10 membri reprezentanți ai sectorului privat au obiectul de activitate în acest domeniu. Dintre aceștia cel mai mare operator economic este societate Bioland România SRL care cultivă în comunele Culciu și Valea Vinului cereale în sistem ecologic pe o suprafață de peste 1.000 ha. Ferma a reușit să se modernizeze în ultimii ani accesând fonduri europene prin PNDR 2007-2013 măsura 121 cât și prin GAL Microregiunea Someș-Codru. Administratorul acestei societăți se implică activ în dezvoltarea agriculturii ecologice din zonă, ajutând și alți fermieri să înceapă să practice acest tip de agricultură care devine din ce în ce mai atractivă și mai profitabilă.

Zootehnia este reprezentată în cadrul asociație prin 3 P.F.A-uri a căror obiect de activitate îl reprezintă creșterea bovinelor de lapte a ovinelor și caprinelor.

Aceștia reprezintă o parte din micii fermieri ai Microregiunii Someș-Codru activi în această ramură a agriculturii, care doresc să se implice în dezvoltarea unor puncte de colectare și procesare a laptelui având în vedere problemele actuale pe care le întâmpină micii fermierii din țară și chiar și din Europa în comercializare acestui produs.

Cooperativa agricolă Cârlibana,

O cooperativă de servicii de gradul I, înființată în anul 2015 care își propune să desfășoare activități comerciale și să producă servicii și bunuri în agricultură în scopul promovării intereselor membrilor cooperativei, ea reprezentând un exemplu de bune practici pentru fermierii din microregiune în ceea ce privește acest model de asociere.   

Firma Zetea SRL,

Societate comercială cu o vastă experiență în obținerea de băuturi naturale distilate din fructe și comercializarea acestora sub un brand consacrat „Țuică Zetea de Medieșu Aurit” care a reușit să obțină recunoașterea și protecția denumirii de origine geografică. De-a lungul anilor firma și-a diversificat activitățile și în domeniul turismului reușind să fie un exemplu pentru toți antreprenorii din regiune care doresc să dezvolte afaceri de succes.

Societatea civilă este reprezentată de 5 organizații cu diferite obiecte de activitate de interes pentru comunitățile din Microregiune:

Forumul Democrat al Germanilor din Judeţul Satu Mare

FDG are drept obiectiv principal reprezentarea intereselor minorităților germane din judeţul Satu Mare și promovarea culturii, tradițiilor, obiceiurilor și limbii germane. La nivelul Microregiunii Someş Codru, Forumul Democrat al Germanilor din Județul Satu Mare a constituit organizații locale fără personalitate juridică în satele:

  • Sâi - comuna Valea Vinului;
  • Iojib – comuna Medieșu Aurit;
  • Homorodu de Mijloc – comuna Homorod
  • Poiana Codrului - comuna Crucişor

care prin activitățile intreprinse contribuie la formarea unei societaţi pluraliste, într-o Românie democratică. 

Asociația Casa Familiară „Baby”

Inființată în anul 2014 are ca scop reprezentarea și promovarea intereselor copiilor aflați în dificultate. Pentru a-și atinge scopul, asociația dorește să dezvolte proiecte sociale în microregiune în vederea îmbunătățirii șanselor de integrare profesională și socială a tinerilor și a copiilor defavorizați social.

Asociaţia „Bârsărele şi Gudurii”

Asociaţia „Bârsărele şi Gudurii” şi-a propus să vină în sprijinul proprietarilor de păduri situate în zona „Bârsărele şi Gudurii” din împrejurimile localităţii Bârsău. Astfel asociaţia îşi propune administrarea, îngrijirea, paza şi exploatarea ecologică a pădurilor. De asemenea asociaţia va milita pentru apărarea florei şi faunei pădurilor, reînpădurirea zonelor tăiate, exploatarea economică şi stiințifică a masei lemnoase, etc. 

Asociaţia Agricultorilor și Crescătorilor de Animale – Someșeni din comuna Apa

Composesoratul Iojib din comuna Medieșu Aurit,

Având ca și obiect de activitate administrarea și exploatarea patrimoniului composesoratului format din pășunea situată în localitatea Iojib având o suprafață de 548,54 ha.