Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Ghiduri pentru solicitanti - click pe denumire pentru a deschide fișierul dorit.

  • Măsura 111 - Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe
  • Formular E1.1.LS - Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii Măsura 41.111
  • Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri
  • Măsura 121 - Modernizarea exploatațiilor agricole - Versiunea 11 din Mai 2014
  • Măsura 123 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere
  • Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi - Versiunea 06 din Iulie 2012
  • Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi - Versiunea 07 din Ianuarie 2014
  • Măsura 313 - Încurajarea activităţilor turistice
  • Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moștemirii rurale
  • Măsura 421 - Implementarea proiectelor de cooperare

Procedură de evaluare - selectare proiecte.