Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Planul de finanţare al Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 a Microregiunii Someş-Codru este constituit din trei componente după cum urmează:

  • Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului şi populaţiei acoperite, respectiv 19,84 Euro/locuitor şi 985,37 Euro/km2;
  • Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obţinut în urma procesului de evaluare şi selecţie, exprimată în Euro;
  • Fonduri alocate pentru perioada de tranziție către următoarea perioadă de programare.

Având în vedere ca Microregiunea Someş-Codru are o suprafaţă totală de 514,69 km2 iar la ultimul recensământ oficial din anul 2011 a avut un un număr de 22.086 locuitori rezultă că bugetul SDL alocat pentru componenta A este de:

  • Buget componenta A = (514,69 x 985,37) + (22.086 x 19,84) = 945.346 Euro;
  • Buget componenta B = 679.550 Euro;
  • Buget perioada de tranziție = 295.423,28 Euro (228.710,97 Euro fonduri FEADR + 66.712,31 Euro Fonduri EURI).

Din valoarea totală, bugetul alocat cheltuielilor de funcţionare şi animare este de 365.628,79 Euro (fonduri FEADR) şi reprezintă 19,04% iar bugetul alocat pentru măsurile de finanţare este de 1.554.690,49 Euro (fonduri FEADR și EURI) şi reprezintă 80,96%.

În perioada 2016-2020 Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului se va concentra pe promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, pe diversificarea economiei locale prin încurajarea activităţilor non-agricole dar în același timp va susține diversificarea serviciilor de bază destinate populației inclusiv cele sociale pentru a contribui la creșterea calităţii vieții în microregiune.

 

Măsuri propuse

Valoare indicativă

Sector

Domeniu sprijinit

Prioritate de dezvoltare

Măsura GALMSC 01/2A - Sprijin pentru dezvoltarea structurilor asociative

 

 

 

 

108.945 Euro

(7,01 %)

 

Privat 

57,06 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultură

19,87 %

P2: Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii agriculturii şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare...

Măsura GALMSC 02/3A - Înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de procesare în vederea creşterii valorii adăugate a produselor agricole primare

200.000 Euro

(12,86 %)

P3 – Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesare şi comercializarea produselor agricole

Măsura GALMSC 03/6A - Diversificarea econimiei prin sprijinirea activităţilor non-agricole

578.094,07 Euro

(37,18%)

Industrie,

Servicii,

Turism

 37,18 %

P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura GALMSC 04/6B - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populaţiei

414.102,42 Euro

(26,64 %)

Public 

42,94 %

Dezvoltarea satelor,

Servicii publice pt.

populație

42,94 %

Măsura GALMSC 05/6B - Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii sociale

253.549 Euro

(16,31 %)

TOTAL

1.554.690,49 Euro

100%