Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Programul de Achiziții pentru Anul 2017

Tipul și obiectul contractelor de achiziţie publică programate in 2017 și valorile estimate, varianta simplificata a programului de achiziții pentru anul 2017 – Rev.04:

Nr

crt

Tipul si obiectul contractului de achizitie publica

COD 

CPV

Valoarea estimată contracte

(LEI fără TVA)

Sursa de finanţare

1.        

Servicii de contabilitate

79211000-6

42.580,00

FEADR

2.        

Servicii de auditare financiara

79212100-4

7.500,00

FEADR

3.        

Birotica, papetarie si tehnica de birou

30192700-8;

30192000-1;

30191000-4

2.423,75

FEADR

4.        

Mijloc de transport (autovehicul)

34100000-8

81.432,00

FEADR

5.        

Echipamente de birou

30191000-4

1.883,84

FEADR

6.        

Bricheti

09111400-4

1.500,00

FEADR

7.        

Servicii de instruire lideri locali si angajati GAL

80530000-8

5.115,00

FEADR

8.        

Produse informative si de promovare

39294100-0

1.367,00

FEADR

9.        

Servicii de publicitate in mass media

79341000-6

2.500,00

FEADR

10.    

Actualizare si gazduire pagina web GAL

72413000-8;

72415000-2

4.700,00

FEADR