Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

“Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa pădurilor în contextul actual al schimbărilor climatice”

Asociația Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul: “Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa pădurilor în contextul actual al schimbărilor climatice” realizat în parteneriat cu Grupul de Acţiune Locală Majjistral din Malta şi Grupul de Acţiune Locală Prespa Resen din Macedonia de Nord.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-Măsura 19.3B - IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE COOPERARE ALE GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ SELECTATE.

Proiectul s-a derulat în perioada 01.09.2021 – 30.09.2022 iar finanțarea nerambursabilă alocată GAL Microregiunea Someş-Codru în cadrul proiectului a fost de 59.786,69 Euro (291.059,54 lei).

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat conştientizarea unui număr cât mai mare de locuitori din teritoriilor celor 3 GAL-uri partenere în cadrul proiectului asupra efectelor schimbărilor climatice asupra dezvoltării rurale şi a rolului pădurilor în combaterea acestui fenomen.

Film documentar privind importanța pădurilor pentru om și natură și consecințele negative pe care exploatarea nesustenabilă a acestora o are asupra planetei.

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului "Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa pădurilor în contextul actual al schimbărilor climatice" finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020", Sub-Măsura 19.3B.

Parteneri în cadrul proiectului:

 • Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru - România
 • Grupul de Acţiune Locală Majjistral - Malta
 • Grupul de Acţiune Locală Prespa Resen - Macedonia de Nord

Vezi VIDEO pe canalul Youtube al GAL Microregiunea Somes Codru.

Anunţ de selecţie grup ţintă în cadrul proiectului Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa pădurilor în contextul actual al schimbărilor climatic.

Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru anunţă demararea, începând cu data de 06.06.2022 a procedurii de selecţie a persoanelor dornice să participe la activitatea de schimb de experienţă şi bune practici care va avea loc pe teritoriul GAL-ului partener Majjistral din Malta în perioada 27 Iunie – 01 Iulie 2022.

În cadrul acestei activităţi delegaţia GAL Microregiunea Someş-Codru va participa la 4 ateliere de lucru pe perioada a 2 zile care vor aborda următoarele tematici:

 • Cauzele schimbărilor climatice și efectul acestora asupra omenirii; (ziua 1)
 • Pădurea și împădurirea ca mod de a combate schimbările climatice; (ziua 1)
 • Biologia arborelui - o explicație simplificată a procesului de fotosinteză și absorbție a dioxidului de carbon din atmosferă; (ziua 2)
 • Cerințe nutritive de bază ale plantelor. (ziua 2)
 • şi la alte activităţi ce ţin de protecţia mediului pe teritoriul GAL Majjistral.

Scopul aceastui schimb de experienţă este acela de a putea observa modul în care fiecare comunitate implementează măsuri de protecţie a mediului şi modul în care îşi desfăşoară activitatea ţinând cont de implementarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice.

Stabilirea persoanelor care vor participa la acest schimb de experienţă se va face pe principiul “primul venit – primul servit” din rândul persoanelor implicate în:

 • administraţie publică locală;
 • administrarea de fonduri forestiere;
 • educaţie sau cercetare şi societate civilă

De pe teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru (comunele Apa, Bârsău, Crucişor, Culciu, Homoroade, Medieşu Aurit şi Valea Vinului din judeţul Satu Mare). Pentru acest schimb de experienţă şi bune practici sunt disponibile un număr de 10 locuri, toate costurile de transport şi cazare fiind asigurate de către GAL Microregiunea Someş-Codru.

Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte până la data de 10.06.2022 la sediul GAL Microregiunea Someş-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr. 62, judeţul Satu Mare în intervalul orar 9:00 – 13:00 pentru depunerea documentelor de înscriere sau să le trimită per e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Instruire cu privire la mijloacele de combatere şi adaptare la efectele schimbărilor climatice în agricultură.

Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru anunţă demararea, începând cu data de 09.03.2022, a procedurii de înscriere a persoanelor dornice să participe la activitatea de instruire cu privire la mijloacele de combatere şi adaptare la efectele schimbărilor climatice în agricultură.

Această activitate se desfășoară în cadrul proiectului “Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa pădurilor în contextul actual al schimbărilor climatice” și va avea loc în perioada 24 – 25 Martie 2022 între orele 09:00 -16:00.

În cadrul acestei activităţi participanții vor avea ocazia să-și însușească informații cu privire la efectele schimbărilor climatice asupra agriculturii și la combaterea acestor efecte, ce presupune practicarea unei agriculturi durabile, precum și exemple de bune practici, la nivel european, pentru protecția mediului în domeniul agricol.

Stabilirea persoanelor care vor participa la acestă activitate se va face pe principiul “primul venit – primul servit” din rândul fermierilor (persoane fizice sau cu statut de persoană juridică) înregistrați la APIA sau ANSVSA de pe teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru (comunele Apa, Bârsău, Crucişor, Culciu, Homoroade, Medieşu Aurit şi Valea Vinului din judeţul Satu Mare).

Pentru această activitate sunt disponibile un număr de 10 locuri, toate costurile aferente organizării acestei sesiuni de instruire fiind asigurate de către GAL Microregiunea Someş-Codru astfel încât nu se percep taxe de participare. Instruirea se va desfăşura în Mun. Satu Mare (Hotel Aurora).

Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte până la data de 21.03.2022 la sediul GAL Microregiunea Someş-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr. 62, judeţul Satu Mare în intervalul orar 9:00 – 13:00 pentru depunerea documentelor de înscriere sau să le trimită per e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Evaluarea impactului schimbărilor climatice la nivelul teritoriului GAL Microregiunea Someș-Codru în vederea elaborării politicilor necesare dezvoltării durabile.

 OPIS

1. Preambul – scopul, obiectivele, metodologia și valorificarea studiului;

2. Descrierea teritoriului GAL Microregiunea Someş-Codru

3. Cauzele şi efectele schimbărilor climatice la nivel global şi naţional

4. Impactul schimbărilor climatice la nivelul teritoriului GAL Microregiunea Someș-Codru;

a. Impactul asupra activităților agricole și siguranței alimentare;

b. Impactul asupra sectorului silviculturii;

c. Impactul socio-economic;

d. Impactul asupra sănătății populației;

5. Prioritățile de dezvoltare durabilă ale Comisiei Europene enunțate prin Pactul Verde European;

a. Politici și strategii locale și regionale privind dezvoltarea durabilă;

b. Politici și strategii naționale privind dezvoltare durabilă;

c. Cadrul politicilor și programelor Uniunii Europene privind dezvoltarea durabilă.

6. Mijloacele de combatere şi adaptare la efectele schimbărilor climatic. Recomandări, pe termen mediu și lung, în vederea transpunerii principiilor dezvoltării durabile în teritoriul GAL;

a. Transpunerea recomandărilor în priorități, obiective și măsuri integrate în viitoarele strategii de dezvoltare locală;

b. Cadrul instituțional necesar – factori interesați și parteneriate;

c. Finanțarea campaniilor de reîmpădurire în Planul Național Strategic și Planul Național de Redresare și Reziliență și Schemele de Ajutor de Stat;

7. Măsuri privind susținerea silviculturii și programelor de reîmpădurire în teritoriului GAL Microregiunea Someș – Codru;

a. Oportunitatea acțiunilor de împădurire în combaterea efectelor schimbărilor climatice în GAL: zone vizate, precondiții.;

b. Programe de reîmpădurire – cadrul legal, contextul instituțional și metodologii de lucru recomandate;

c. Ghid practic de gestionare a unei campanii de împădurire.

Vezi / descarcă document complet.

Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa pădurilor în contextul actual al schimbărilor climatice.

Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru anunţă demararea, începând cu data de 01.11.2021 a procedurii de selecţie a persoanelor dornice să participe la activitatea de schimb de experienţă şi bune practici care va avea loc pe teritoriul GAL-ului partener Prespa Resen din Macedonia de Nord în perioada 15 – 19 Noiembrie 2021.

În cadrul acestei activităţi delegaţia GAL Microregiunea Someş-Codru va participa la o campanie de plantare copaci şi la alte activităţi ce ţin de protecţia mediului pe teritoriul GAL Prespa Resen.

Scopul aceastui schimb de experienţă este acela de a putea observa modul în care fiecare comunitate implementează măsuri de protecţie a mediului, în special cele ce ţin de protejarea pădurilor şi modul în care îşi desfăşoară activitatea ţinând cont de implementarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice.

Stabilirea persoanelor care vor participa la acest schimb de experienţă se va face pe principiul “primul venit – primul servit” din rândul persoanelor implicate în:

 • Administrarea de fonduri forestiere
 • Educaţie sau cercetare
 • Administraţie publică locală
 • Societate civilă

De pe teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru (comunele Apa, Bârsău, Crucişor, Culciu, Homoroade, Medieşu Aurit şi Valea Vinului din judeţul Satu Mare).

Pentru acest schimb de experienţă şi bune practici sunt disponibile un număr de 5 locuri, toate costurile de transport şi cazare fiind asigurate de către GAL Microregiunea Someş-Codru. Condiţii pentru participare: prezentarea unui certificat covid valabil pe perioada 15 – 19 Noiembrie 2021.

 

“Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la importanța pădurilor în contextul actual al schimbărilor climatice”

Parteneriat cu GAL Majjistral din Malta şi GAL Prespa Resen din Macedonia de Nord

În data de 01.03.2021 Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru a semnat un nou contract de finanţare pentru implementarea proiectului internaţional de cooperare cu titlul „Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa pădurilor în contextul actual al schimbărilor climatice” realizat în parteneriat cu Grupul de Acţiune Locală Majjistral din Malta şi Grupul de Acţiune Locală Prespa Resen din Macedonia de Nord.

În cadrul proiectului, care se va implementa pe teritoriul celor 3 GAL-uri partenere ne-am propus realizarea următoarelor activități

 • Analiza efectelor schimbărilor climatice asupra celor 3 teritorii
 • Realizarea unei publicaţii comune cu privire la tematica proiectului
 • Organizarea de instruire și ateliere de lucru privind mijloacele de combatere și adaptare la efectele schimbărilor climatice în agricultură.
 • Campanii de conștientizare în școli cu privire la importanța pădurilor în viața oamenilor.
 • Campanii de plantare copaci și schimb de experiențe și bune practici

Bugetul alocat GAL Microregiunea Someş-Codru în cadrul proiectului este de 59.786,69 Euro (291.059,54 lei) iar activităţile vor demara împreună cu luna septembrie 2021 termen de finalizare luna octombrie 2022. Urmariţi-ne continua pe pagina web www.galsomescodru.ro sau pe pagina de facebook.

Persoanele intereate de tematică sunt rugate să se adreseze pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..