Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU este organizată conform OG 26/2000 și este autorizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Decizia de autorizare nr. 62527/20.12.2012.

Număr proiecte implementate / comună: 

 • Medieşu Aurit - 4
 • Apa - 4
 • Culciu - 12
 • Valea Vinului - 9
 • Crucişor - 4
 • Homoroade - 4
 • Bârsau - 3

Situaţia utilizării fondurilor avute la dispoziţie până în luna august 2015:

 • Fonduri totale disponibile - 2.550.000 Euro / 100%
 • Fonduri totale contractate - 2.518.623 Euro / 98,77%
 • Fonduri totale absorbite* - 771.736 Euro / 30,26%

* Termenul de absorbţie a fondurilor avute la dispoziţie este până la sfârşitul perioadei de implementare a tuturor proiectelor contractate.

 Până în luna august 2015 s-au primit la Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru un număr de 61 de cereri de finanţare din care 45 de cereri au trecut cu succes rigoriile proceselor de evaluare şi selecţie fiind aprobate spre finanţare.

Începând cu data de 18.07.2013 au fost organizate şi lansate 47 sesiuni de depunere de proiecte pe următoarele măsuri cuprinse în Planul de dezvoltare a Microregiunii:

 • Măsura 41.111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”,
 • Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”,
 • Măsura 41.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, 
 • Măsura 41.312 „Sprijin pentru creearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”, 
 • Măsura 41.313 „Încurajarea activităților turistice”, 
 • Măsura 41.322 „Renovarea , dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia  și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”,
 • Măsura 421 „ Implementarea proiectelor de cooperare"

 

#

Beneficiar

Titlu Proiect

1.

Comuna Valea Vinului

Achiziţionarea de utilaje şi echipamente industriale pentru compartimentul administrativ şi de gospodărire comunală.

2.

Comuna Medieşu Aurit

Achiziţionarea de utilaje şi echipamente industriale pentru serviciul de gospodarire comunală.

3.

Comuna Crucişor

Achiziţionarea de utilaje şi echipamente industriale pentru  compartimentul administrativ şi de gospodarire comunală

4.

Comuna Bârsău

Reabilitare cămin cultural în localitatea Bârsău de Sus

5.

Comuna Culciu

Dotarea serviciilor publice şi a căminelor culturale

6.

Comuna Apa

Modernizare porţiune drum comunal DC 18A

7.

Comuna Homoroade

Reabilitarea căminelor culturale din localităţile Chilia şi Necopoi

8.

Pop Octavian, Cărăşeu

Achiziţii utilaje agricole de către Pop Octavian pentru prestări servicii în agricultură

9.

Agroferm SRL, Medieşu Aurit

Extindere fermă de pui

10.

Sergames SRL, Roşiori

Proiect pentru Achiziţie Echipamente Dulgherie şi Tâmplărie

11.

PFA Vaida Daniel, Culciu Mare

Achiziţii utilaje la ferma Vaida Daniel

12.

Mobex & Company SRL, Medieşu Aurit

Achiziţionarea de echipamente pentru producţia de mobilier

13.

Bioland România SRL, Culciu Mic

Achiziţionarea de utilaje agricole moderne 

14.

Orha Andrea Carmen, Homoroade

Dezvoltarea şi extinderea exploataţiei agricole deţinute

15.

II Bottyan Iosif Zsolt, Cărăşeu

Dotări cu utilaje la Bottyan Iosif Zsolt având ca obiectiv echipamente de sonorizare

16.

Agromec Culciu SA

Achiziţionarea unor utilaje agricole

17.

II Oşan Cosmin Vasile, Valea Vinului

Modernizarea Întreprinderii Individuale Oşan Cosmin Vasile prin achiziţia unui tractor agricol

18.

PFA David Rodica, Homoroade

Achiziţii utilaje agricole

19.

PFA Bonaţ Olimpiu Călin, Valea Vinului

Achiziţionare utilaje agricole

20.

Ferma Maria srl, Lipău

Dezvoltarea societatii Ferma Maria SRL prin achiziţia de utilaje

21.

Tamâian Dacian, Crucişor

Instalarea tânarului fermier Tamâian Dacian Nicolae Gheorghe

22.

Şuta Marius Lucian, Cărăşeu

Dezvoltare şi Extindere Exploataţie Agricolă 

23.

Pop Andrada Laviania, Lipău

Extindere exploataţie agricolă

24.

One Romina, Crucişor

Instalarea persoanei fizice Oane Romina Maria ca tânăr fermier

25.

Iluţ Ioan Vlăduţ, Valea Vinului

Dezvoltarea exploataţiei agricole

26.

Firtye Nicolae Marin, Cărăşeu

Instalarea persoanei fizice Firtye Nicolae Marin ca tânăr fermier

27.

Fernea Rafaela Maria, Valea Vinului

Instalarea tinerei fermiere Fernea Rafaela Maria

28.

Dina Cristina Maria, Someşeni

Instalarea doamnei Dina Cristina Maria ca tânără fermieră şi dezvoltarea exploataţiei agricole deţinute

29.

David Alexandru, Homorodu de Mijloc

Îmbunătăţirea managementului explotaţiei agricole prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri

30.

Aniţaş Gheorghe, Someşeni

Dezvoltarea şi modernizarea explotaţiei conduse de Aniţaş Vasile

31.

Ţiglă Maria, Roşiori

Instalarea tinerei fermiere Ţiglă Maria

32.

Aniţaş Ioan Cristian, Apa

Instalarea persoanei fizice Aniţaş Ioan Cristian ca tânăr fermier

33.

Andreica Lucian Gabriel, Lipău

Instalarea persoanei fizice Andreica Lucian Gabriel ca tânăr fermier

Titlul Proiectului: Achiziţionarea de utilaje şi echipamente industriale pentru compartimentul administrativ şi de gospodărire comunală. 

 • Beneficiar: Comuna Valea Vinului
 • Valoarea totală a proiectului: 107.822 Euro
 • Ajutor public nerambursabil: 85.713 Euro
 • Data semnării contractului de finanţare: 14.04.2014

Investiţii prin proiect: buldoexcavator, motocoasă, motoferăstrău.

Titlul Proiectului: Achiziţii utilaje agricole de către Pop Octavian pentru prestări servicii în agricultură.

 • Beneficiar: Pop Octavian
 • Localizare proiect: comuna Culciu, Sat Cărăşeu
 • Valoarea totală a proiectului: 102.362 Euro
 • Ajutor public nerambursabil: 54.285 Euro
 • Data semnării contractului de finanţare: 25.04.2014

Tip de activitate: Prestări servicii în agricultură.

Investiţii propuse prin proiect: utilaje agricole - tractor, cositoare, grapă rotativă, plug, tocător de resturi vegetale.

Titlul Proiectului: Extindere fermă de pui

 • Beneficiar: SC AGROFERM SRL
 • Localizare proiect: comuna Medieşu Aurit, Sat Medieşu Aurit
 • Valoarea totală a proiectului: 537.104 Euro
 • Ajutor public nerambursabil: 160.000 Euro
 • Data semnării contractului de finanţare: 26.05.2014

Tip de activitate: Fermă de creştere a puilor cu o capacitate de 66.000 pui/serie.

Investiţii realizate proiect: construcţia unei hale cu o suprafaţă de 1.726 mp şi dotarea acesteia cu cele mai noi tehnologii privind hrănirea, adăparea, iluminarea şi microclimatul  necesar creşterii puilor de carne.

Titlul Proiectului: Achiziţia de echipamente pentru activitatea de dulgherie şi tâmplărie

 • Beneficiar: S.C. SERGAMES S.R.L.
 • Localizare proiect: comuna Valea Vinului, Sat Roşiori
 • Valoarea totală a proiectului: 304.158 Euro
 • Ajutor public nerambursabil: 200.000 Euro
 • Data semnării contractului de finanţare: 26.06.2014

Tip de activitate: Activităţi de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii

Investiţii propuse prin proiect: utilaje prelucrarea lemnului (uscător cherestea, circular de retezat, maşină rindeluit, frezat).

Titlul Proiectului: Achiziţii utilaje la ferma Vaida Daniel.

 • Beneficiar: Vaida Daniel Persoană Fizică Autorizată
 • Localizare proiect: comuna Culciu, Sat Culciu Mare
 • Valoarea totală a proiectului: 275.354 Euro
 • Ajutor public nerambursabil: 108.650 Euro
 • Data semnării contractului de finanţare: 27.02.2015

Tip de activitate: Cultivarea cerealelor, plantelor oleaginoase şi plante furajere pe o suprafaţă de 113,44 ha.

Investiţii realizate prin proiect: tracor de 140 CP, combină de 210 CP, heder păioase şi culegător de porumb pe 6 rânduri.

Titlul Proiectului: Achiziţionarea de echipamente pentru producţia de mobilier

 • Beneficiar: S.C. Mobex & Company S.R.L.
 • Localizare proiect: comuna Medieşu Aurit, Sat Băbăşeşti
 • Valoarea totală a proiectului: 288.337 Euro
 • Ajutor public nerambursabil: 197.650 Euro
 • Data semnării contractului de finanţare: 27.06.2014

Tip de activitate: Fabricarea de mobilă

Investiţii realizate prin proiect:

 • centru de prelucrare controlat numeric
 • fierăstrău circular
 • maşină de rindeluit şi frezat
 • maşină de şlefuit
 • sistem de exhaustare
 • motostivuitor

Titlul Proiectului: Achiziţionarea de utilaje agricole moderne de către SC Bioland România SRL, din  Comuna Culciu, Judeţul Satu Mare

 • Beneficiar: SC BIOLAND ROMÂNIA SRL
 • Localizare proiect: comuna Culciu, Sat Culciu Mic
 • Valoarea totală a proiectului: 476.823 Euro
 • Ajutor public nerambursabil: 192.267 Euro
 • Data semnării contractului de finanţare: 27.02.2015

Tip de activitate: Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminte oleaginoase în sistem ecologic pe o suprafaţă de 1.102 ha.

Investiţii realizate prin proiect: tracor de 220CP, semănătoare de păioase cu lăţimea de lucru 12m, combinator pentru pregătirea patului germinativ cu lăţimea de lucru 12m, prăşitoare mecanică cu 24 rânduri.

Titlul Proiectului: Dezvoltarea şi extinderea exploataţiei agricole deţinută de Orha Andreea Carmen

 • Beneficiar: Orha Andreea Carmen
 • Localizare proiect: comuna Homoroade, Sat Homorodu de Mijloc
 • Valoarea  ajutorului public nerambursabil: 40.000 Euro
 • Data semnării contractului de finanţare: 16.07.2015

Tip de activitate: Creşterea ovinelor şi caprinelor.

Investiţii din proiect: achiziţionare teren agricol, dotarea fermei cu mulgătoare, tanc de răcire lapte, adapători şi cisternă vidanjă. 

 1. Andreica Lucian Gabriel, Lipău - Instalare Tânăr Fermier, Achiziţionare Tractor
 2. Aniţaş Ioan Cristian, Apa - Proiect Instalare Tânăr Fermier, Achiziţionare Tractor
 3. Ţiglă Maria, Roşiori - Proiect pentru Achiziţionare Utilaje pentru Cultura Afini
 4. Aniţaş Gheorghe, Someşeni - Proiect pentru Achiziţionare Greblă Tip Păianjen, Cositoare
 5. David Alexandru, Homorodu de Mijloc - Proiect pentru Achiziţionare Freză, Erbicidator, Prăşitoare, Remorcă
 6. Dina Cristina Maria, Someşeni - Instalare Tânără Fermieră - Proiect Achizitie Utilaje Agricole
 7. Fernea Rafaela Maria, Valea Vinulu - Proiect pentru Extindere Ferma
 8. Firtye Nicolae Marin, Cărăşeu - Proiect Instalare Tânăr Fermier, Achiziţie Tanc Răcire si Semănătoare Porumb
 9. Iluţ Ioan Vlăduţ, Valea Vinului - Proiect pentru Achiziţionare Utilaje Agricole
 10. One Romina, Crucişor - Proiect pentru Instalare Tânăr Fermier, Achizitie Tractor
 11. Pop Andrada Laviania, Lipău - Proiect pentru Extindere Exploataţie Agricolă
 12. Şuta Marius Lucian, Cărăşeu - Proiect pentru Achiziţie Utilaje Agricole
 13. Tamâian Dacian, Crucişor - Proiect pentru Achizitie Motocositoare şi Dotare Stupina
 14. Ferma Maria srl, Lipău - Proiect pentru Achizitie Tractor, Semănătoare, Maşină Fertilizat
 15. PFA Bonaţ Olimpiu Călin, Valea Vinului - Proiect pentru Achiziţionare Utilaje Agricole
 16. PFA David Rodica, Homoroade - Proiect pentru Achizitie Utilaje Agricole
 17. II Oşan Cosmin Vasile, Valea Vinului - Proiect pentru Achiziţie Tractor
 18. Agromec Culciu SA - Proiect pentru Achiziţionare Utilaje Agricole
 19. II Bottyan Iosif Zsolt, Cărăşeu - Proiect pentru Achizitie Scenă Mobilă, Boxe, Laser de Scena
 20. Comuna Culciu - Proiect pentru Achiziţionare Buldoexcavator, Autospeciala Pompieri, Scaune, Sistem de sonorizare
 21. Comuna Bârsău - Proiect pentru Reabilitare Camin Cultural
 22. Comuna Crucişor - Proiect pentru Achzitionare Buldoexcavator si Echipamente Dezăpezire
 23. Comuna Medieşu Aurit - Proiect pentru Achiziţionare Buldoexcavator