Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

II Oşan Cosmin Vasile, Valea Vinului - Proiect pentru Achiziţie Tractor

Titlul Proiectului: Modernizarea Întreprinderii Individuale Oşan Cosmin Vasile prin achiziţia unui tractor agricol

  • Beneficiar: Oşan Cosmin Vasile  Întreprindere Individuală
  • Localizare proiect: comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului
  • Valoarea totală a proiectului: 17.000 Euro
  • Ajutor public nerambursabil: 8.500 Euro
  • Data semnării contractului de finanţare: 31.07.2015

Tip de activitate: Cultivarea cerealelor şi a plantelor ornamentale pe o suprafaţă de 10,27 ha şi creşterea animalelor.

Investiţii realizate prin proiect: Achiziţionarea unui tractor de 81 CP.