Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Pop Andrada Laviania, Lipău - Proiect pentru Extindere Exploataţie Agricolă

Titlul Proiectului: Extindere exploataţie agricolă

  • Beneficiar: Pop Andrada Lavinia
  • Localizare proiect: comuna Culciu, Sat Lipău
  • Valoarea  ajutorului public nerambursabil: 36.000 Euro
  • Data semnării contractului de finanţare: 21.07.2014

Tip de activitate: Fermă mixtă compusă dintr-un efectiv de 16 bovine, 6 porcine şi 7,21 ha teren agricol pe care sunt înfiinţate culturi de porumb, orz, ovăz, floarea soarelui şi plante de nutreţ.

Investiţii realizate prin proiect: achiziţionarea de noi terenuri agricole în vederea extinderii fermei.