Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Măsura GALMSC 1/2A – „Sprijin pentru dezvoltarea structurilor asociative”

Documentația necesară depunerii proiectelor in cadrul măsurii GALMSC 1/2A – „Sprijin pentru dezvoltarea structurilor asociative” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 a Microregiunii Someș-Codru.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Lista documentelor aferente Măsurii GALMSC 1/2A:

 1. GHIDUL SOLICITANTULUI Masura GALMSC 1-2/A - Vizualizează / Descarcă
 2. Anexa 1 - Cererea de finantare - Vizualizează / Descarcă
 3. Anexa 2 - Studiu de fezabilitate conform HG 907-2016 - Vizualizează / Descarcă
 4. Anexa 2.1 Studiul de fezabilitate anexa_b - Vizualizează / Descarcă
 5. Anexa I la tratatul de instituire al comunitatii europene - Vizualizează / Descarcă
 6. Anexa 4 - Nota_AFIR din 15.07.2019 ref. cooperative - Vizualizează / Descarcă
 7. Anexa 5 - Declaratie date cu caracter personal GAL - Vizualizează / Descarcă
 8. Anexa 5.1 - Declaratie date cu caracter personal AFIR - Vizualizează / Descarcă
 9. Anexa 6 - Zone vulnerabile la nitrati zvn conform ordinului 1552-1 - Vizualizează / Descarcă
 10. Anexa 7 - Calculator cod bune practici agricole - Vizualizează / Descarcă
 11. Anexa 8 - Codul de bune practici agricole - Vizualizează / Descarcă
 12. Anexa 9 - Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesare PNDR 2020 - Vizualizează / Descarcă
 13. Anexa 10 - Declaratia pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari - Vizualizează / Descarcă
 14. Anexa 11 - Fisa Masurii GALMSC 1-2A - Vizualizează / Descarcă
 15. FE1 - Fisa de evaluare a conformitatii M1-2A - Vizualizează / Descarcă
 16. FE2 - Fisa de evaluare a eligibilității M1-2A - Vizualizează / Descarcă
 17. FE3 - Fisa de evaluare a criteriilor de selectie M1-2A - Vizualizează / Descarcă
 18. FE4 - Fisa de verificare pe teren M1-2A - Vizualizează / Descarcă