Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Vestigii Arhitecturale Microregunea Somes Codru - Rezervaţia Arheologică “Cuptoarele dacice de la Medieşu Aurit”

Rezervația arheologică Cuptoarele dacice de la Medieșu Aurit reprezintă un complex arheologic unde sunt conservate in situ cuptoare de ars ceramică datând din secolele I-IV d. Hr. Aici au fost dezgropate primele cuptoare dacice folosite pentru producerea şi arderea ceramicii. Intre anii 2009 şi 2010, aici au fost descoperite cele mai multe astfel de cuptoare din întreaga Europa Centrală.
Săpăturile arheologice au scos la iveală peste 150 de cuptoare unicat, vechi de aproape 2.000 de ani. Muzeul Judeţean din Satu Mare a restaurat şapte cuptoare, care au un diametru de peste doi metri şi o valoare istorică inestimabilă.
Atelierele de producție a ceramicii erau formate dintr-o groapă de deservire și un cuptor de ars ceramică cu două camere și cu un perete meridian. Un canal despărțit printr-un perete median constituia legătura prin care pătrundea aerul cald dinspre groapa de deservire spre cuptor. Cuptoarele de la Medieșu Aurit au un caracter unicat în Europa Centrală având dimensiuni care depășesc uneori un diametru de 200 de cm.