Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Planul de Dezvoltare Locală al Microregiunii Someş - Codru are ca scop dezvoltarea unui set de acţiuni de intervenţie care să contribuie la creşterea competitivităţii teritoriale precum şi la crearea unei viziuni asupra viitorului acestei microregiuni.

Această strategie reprezintă un prim pas pentru a realiza o sinergie a acţiunilor locale, care să se întrepătrundă cu interesele regionale şi internaţionale, pentru a genera resurse şi valori, pentru a face faţă problemelor comunităţii, a aduce calitate şi bunăstare şi a face ca microregiunea Someş - Codru să se regăsească în reţeaua turistică şi culturală europeană.

Documente:

1. Planul de Dezvoltare Locală al Microregiunii Someş - Codru 2012-2015 - deschide

2. Planul financiar - deschide

3. Programe de achizitii